מאמרים

158
חשיבות ומשמעות טיפוח חמלה-עצמית
על-פי הפסיכולוגיה הבודהיסטית החמלה היא כרטט של הלב למראה כאב. זוהי היכולת לראות את הקשיים שלנו ב"עיניים טובות". אנחנו זקוקים לחמלה, לא לכעס, כדי ללמוד לפתח רכות ועדינות אל מול הקשיים שלנו במקום להיסגר מולם בפחד. כך מתרחש הריפוי.
חמלה עצמית מהי?
חמלה-עצמית לעומת מרכיבים נפשיים אחרים
עבודת התזה  - פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל
עבודת התזה  - אתנוגרפיה של קבוצות לחמלה-עצמית - מיטל רונן
חמלה בחינוך ככלי להתפתחות אישית ומקצועית בהשתלמות מורים
הרצאה - התמודדות עם מצבי לחץ באמצעות חמלה עצמית
הרצאה ותרגול במסגרת הכנס המקון אתגרים מכוננים, לצמוח בזמנים של אי ודאות/ יפית אורבך
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: