מאמרים


158
חשיבות ומשמעות טיפוח חמלה-עצמית
על-פי הפסיכולוגיה הבודהיסטית החמלה היא כרטט של הלב למראה כאב. זוהי היכולת לראות את הקשיים שלנו ב"עיניים טובות". אנחנו זקוקים לחמלה, לא לכעס, כדי ללמוד לפתח רכות ועדינות אל מול הקשיים שלנו במקום להיסגר מולם בפחד. כך מתרחש הריפוי.
מהי חמלה ומהי חמלה-עצמית
חמלה-עצמית לעומת מרכיבים נפשיים אחרים
עבודת התזה  - פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל
עבודת התזה  - אתנוגרפיה של קבוצות לחמלה-עצמית - מיטל רונן
שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: